Regulament

BINE AŢI VENIT LA BUCHAREST WEST MOTEL, SUNTEM BUCUROŞI SĂ VĂ AVEM CA MUSAFIRI!

Vă rugăm să acordaţi câteva minute pentru a parcurge,

Codul turistului.

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

 

REGULI PENTRU OASPEȚI, consumatorii de alimente și băuturi, servicii  și vizitatorii

    

În calitate de Gazde, dorim să aveţi o şedere plăcută în motelul nostru, asigurându-vă că ne vom strădui ca toate serviciile oferite să fie la nivelul cerinţelor dumneavoastră.

Codul şi normele de comportament prezentate mai jos au rolul de a stabili premizele funcţionării Motelului Bucharest WEST în condiţii civilizate şi conform normelor legale.
El se aplică tuturor turiştilor, care îl acceptă prin însuşi faptul cazării lor în motel şi trebuie să se conformeze fără limite sau rezerve.

Acest regulament cuprinde standarde și norme care reglementează relația dintre
Motelul Bucharest WEST şi oaspeții săi, clienţi, vizitatori și vizitatorii ocazionali.
Toți oaspeții, indiferent de orice distincție, fie că este vorba de gen, naționalitate, etnie, rasă, sau origine religioasă, sau orice altă caracteristică sau stare, precum şi vizitatorii ocazionali, vizitatorii obișnuiți sau neregulaţi  ai Motelului Bucharest WEST , trebuie să se conforme și
încurajeze respectarea normelor cuprinse în prezentul Regulament.

Acest regulament  va fi aplicat  și trebuie să fie respectat, în toate sectoarele
din zona  exclusivă sau comună din Motelul Bucharest WEST, fără excepție, în special în
camere, coridoare,  zone de servicii,  salonul de evenimente, bar și restaurant, terasă , grupuri sanitare, nu exclude alte domenii din proprietatea  Motelului care nu sunt menționate în mod specific.

Prezentul regulament se referă  în special la următoarele persoane:

 1. a) Oaspeții care se înregistrează pentru cazare în Motelul Bucharest WEST;
 2. b) Vizitatorii ocazionali sau vizitatorii temporari, indiferent de obligațile lor, sau motive pentru prezența lor;
 3. c) Utilizatorii serviciilor salonului de evenimente, bar și restaurant, terasa și alte zone din Motelul Bucharest WEST deschise publicului larg;
 4. d) Orice persoana , care este doar întamplator , vizitator sau rătăcește prin Motelul Bucharest WEST, fără a consuma sau folosind orice serviciu specific al unității motelului, este de asemenea, considerat un vizitator;
 5. e) Participanții evenimentelor organizate la Bucharest WEST, contractorilor lor, organizatori și personalul care se ocupă de sunet, decor și / sau de divertisment, precum şi alte persoane

implicate în organizarea și desfășurarea evenimentului.

Pentru a ne putea duce la îndeplinire aceste dorinţe în aşa fel încât să reveniţi la noi cu plăcere de nenumărate ori, vă rugăm să respectaţi cu stricteţe următoarele reguli de ordine interioară:

Este interzisă:

 1. Conform Legii nr. 15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, este interzis FUMATUL in interiorul Motelul Bucharest WEST;
 2. Este interzis fumatul în camere , pe holuri, in restaurant. Camerele fiind dotate cu dispozitive antifum care sunt conectate la pompieri. Sosirea pompierilor presupune costuri de deplasare a acestora care vor fi suportate de persoana care declanşeaza aceste dispozitive;
 3. Nu fumati într-o zonă în care este ușor sa provocati  un incendiu, respectati indicatorul "NU Fumati ";

 

 1. Determinarea oricarui tip de tulburare, vandalism, comportament ostil, tulburări,  încălcare a păcii, sau orice act care ar putea modifica calmul , liniștitea  și
  intimitate de  care oaspeții se așteaptă să se bucure de timpul șederii lor la Motelul Bucharest WEST;
 2. Strigate sau vorbitul pe un ton ridicat  in spatiile intime sau comune ;
 3. Sa fie nepoliticos sau agresiv față de clienți, alti tovarăși, vizitatorii ai Motelului Bucharest WEST, Personalul  și chiar față de proprii tovarăși;
 4. Efectuarea de acte de violență, psihica, morala  sau  de intimidare, orice fel de abuz,
  făcând amenințări dacă justificată sau nu, precum și scântei , de exclamare sau
  expresie care ar putea afecta onoarea, prestigiul și integritatea psihică a oricărei
  beneficiar al acestor regulamente sau angajat la Motelul Bucharest WEST;
 5. Deteriorarea totala sau  partiala a bunurilor apartinand Motelului Bucharest WEST, în caz contrar aceştia datorează Motelului  suma egală cu valoarea obiectului deteriorat şi manopera;
 6. Aducerea in Motelul Bucharest WEST, sau consumul  în Motelul Bucharest WEST, țigări, trabucuri sau substanțe interzise de legislația națională ;
 7. Introducerea arme lor de foc sau alte arme, sau orice tip de explozivi de orice fel de în Motelul Bucharest WEST fără permisiunea expresă, sau omițând să le raporteze la cazare;
 8. Introducerea in camere vizitatorii ocazionali sau vizitatorii temporari sub 18 ani;
 9. Executare, promovarea sau încurajarea actelor de discriminare împotriva altor persoane, vizitatori sau angajați ai Motelului Bucharest WEST;
 10. Jocurile de noroc sau orice alt comportament care este împotriva moralei publice sunt interzise pe toata proprietatea Bucharest WEST;
 11. Mutarea mobilierului din camere sau mutarea în alte locuri în Bucharest WEST este interzisă;
 12. Este strict interzis consumul de seminţe în camere, holuri sau restaurant;
 13. Să preia la plecare vreun obiect din dotare;
 14. Să nu folosiţi prosoapele pentru: şters părul vopsit, pentru demachiat, curăţat încălţămintea, geamantanele, pardoseala etc. A se folosi pentru uz corporal.
 15. Este interzisă aruncarea mucurilor de tigări,în alt loc decât scrumiere;

Cazarea turistilor

(1)Cazarea turiştilor se face incepand cu ora 14 , în ordinea sosirii şi în limita  locurilor disponibile, ţinându-se seama cu prioritate de obligaţiile asumate anterior pe bază de contracte şi rezervări confirmate, cu informarea anticipată asupra tarifului pentru o zi, aferent spaţiului închiriat.

(2) Cazarea se face fără nicio discriminare cu privire la cetăţenie, naţionalitate, domiciliu, convingeri politice sau religioase.

(3) Este interzisă cazarea oricărei persoane care nu prezintă un act de identitate.

(4) Cazarea minorilor în vârstă de până la 14 ani este permisă numai în cazurile în care aceştia

sunt însoţiţi de părinţi sau de reprezentanţii legali. Se exceptează de la această regulă minorii

aflaţi în drumeţie, tabere, excursii, concursuri sau în alte acţiuni similare, însoţiţi de cadre didactice, antrenori, ghizi din partea organizatorilor acţiunilor respective.

(5)Completarea fişelor de anunţare a sosirii şi plecării se face de către fiecare turist în momentul sosirii, pe baza actelor de identitate, care pentru cetăţenii români sunt: buletinul/cartea de identitate /paşaportul, cartea de identitate provizorie, carnetul de marinar sau licenţa de zbor; pentru cetăţenii străini sunt: paşaportul, carnetul de identitate, legitimaţia provizorie, permisul de mic trafic, carnetul de marinar sau licenţa de zbor, iar pentru militarii în termen şi elevii instituţiilor militare de învăţământ sunt: buletinul/cartea de identitate sau, după caz, documentele de identitate militare (carnetul de serviciu sau legitimaţia).

(6) Fişele de anunţare a sosirii şi plecării, completate şi semnate de turiştii cazaţi, se preiau, împreună cu actele de identitate, de către recepţioneri sau, după caz, de către personalul responsabil cu formalitățile de cazare, care sunt obligaţi să confrunte datele din fişe cu cele din actul de identitate, să semneze fişele pentru confirmarea completării corecte a acestora şi să restituie imediat actele de identitate turiştilor.

(7)În cazul în care, pe parcursul unei zile hoteliere, acelaşi spaţiu de cazare este ocupat succesiv de mai mulţi turişti, fiecare dintre aceştia va completa fişa de anunţare a sosirii şi plecării turiştilor.

(8) Răspunderea pentru completarea corectă a fişelor de anunţare a sosirii şi plecării revine recepţionerilor sau personalului responsabil cu formalitățile de cazare.

(9)Check in - Ziua hotelieră începe la ora 14:00 şi se termină la ora 11:00, a doua zi. Sosirea mai devreme sau plecarea mai târziu nu vă îndreptăţeşte să folosiţi camera timp mai îndelungat. Late check out – este posibil prin achitarea unei taxe de 69 lei.

(10)Vizitarea turiştilor în structurile de primire turistice este admisă cu condiţia ca vizitatorul să  anunţe recepţia. Lucrătorii de la recepţie au obligaţia să permită vizita numai după obţinerea  acordului turistului care urmează să fie vizitat.

(11) Vizitatorul poate rămâne peste noapte în camera turistului vizitat numai după anunţarea recepţiei, completarea fişei de anunţare a sosirii şi plecării si achitării contravalorii serviciilor prestate de structurile de primire turistice.

(12) În cazul în care aveti vizitatori în cameră neanunţaţi se plăteşte o penalizare de 100 lei.

Prosoapele din băi se schimbă la 2 zile iar lenjeria de pat la 3 zile sau la solicitare (in conformitate cu prevederile Ordinului 1051/2011 privind normele de clasificare ale unitaţilor turistice încadrate la categoria 3 stele/margarete).

In cazul in care  oaspetii se cazeaza cu  un animal , proprietarul acestuia va fi responsabil pentru orice și toate daunele, rupturi și deteriorari pe  care animalul le  provoca .

Norme PSI

Motelul Bucharest WEST respectă toate măsurile în caz de catastrofe, de aceea, vă rugăm să nu intraţi în panica în cazul unui accident.

 1. Când ajungeți la cameră:
  -  Vă rugăm să confirmați ieșirile de urgență și consultati  pe harta traseul de evacuare,  atașate în interiorul ușii de la cameră.

- Fiecare cameră are două căi de evacuare la cele mai apropiate ieșirile de urgență. Vă rugăm confirmați aceste rute.

- Fumatul în timpul mersului în motel sau în pat este interzisă.

 

 1. Când ați găsit un incendiu:
 • Vă rugăm să apăsați butonul de alarmă de urgență cel mai apropiat, sau sunați la recepție 0.
 • Vă rugăm să spuneți oamenilor de acolo cu voce tare,
  Dacă este posibil, vă rugăm să stingeți focul prin  utilizarea unui extinctor, dar dacă credeti  că e imposibil să se stingă, vă rugăm să evacuati imediat.

 

 1. Când un incendiu apare în clădire:
  - Atunci când un incendiu este anunțat de sirenă, vă rugăm să fiți calm și evacuati  imediat prin  cea mai apropiata ieșire de urgență si sa ajungeti la terenul de fotbal.

 

 1. Când evacuati:

 

- Orice semnal de alarma trebuie sa fie luat in serios.

- Fiecare persoana trebuie sa cunoasca calea de evacuare spre exterior din incaperea in care se afla.

- Salvarea oamenilor primeaza stingerii incendiilor!  In caz de incendiu , prioritate are evacuarea oamenilor din cladire.


- Vă rugăm să urmați instrucțiunile persoanei responsabile sau difuzarea  de Urgenta.

- Când părăsiți camera, vă rugăm să închideți ușa, astfel încât focul  sa nu se extinda și fumul să  nu se poate propaga.

- Când părăsiți camera, nu luati obiecte personale sau imbracaminte.

- Nu reveniţi în  camera dvs. pentru a colecta obiecte de valoare, sau orice alt motiv, după ce ați evacuat odată, este prea periculos

- Udaţi un prosop cu apă, apoi acoperiţi nasul și gura cu el.

- Păstrați o postură joasă și evacuati de-a lungul peretelui departe de fum.

-  in cazul in care nu puteti sa va evacuati in conditii de siguranta ( culoare pline de fum sau diverse ostacole pe caile de evacuare) reveniti intr-o zona neafectata de incendiu si sa va  asezati in dreptul ferestrei pentru a fi vazuti de pompieri.

- Pe timpul evacuarii, oamenii trebuie sa ramana impreuna. Locul de adunare este parcarea/terenul de fotbal. La locul de adunare conducatorul unitatii face prezenta. Persoanele lipsa vor fi anuntate pompierilor.

De eventualele persoane cu handicap se ingrijesc membrii echipei constituite pentru acordarea primului ajutor. Este valabil si pentru cei cu handicap temporar ( de ex. Un picior in gips)

- În  cazul  evacuarii pe timp  de noapte, vă rugăm să vă  ghidaţi  după  luminile de urgență prevazute  pentru astfel de situaţii.

-  La declansarea intentionata a unei alarme false, autorul va suporta consecintele determinate de fapta sa. Sanctiunea va fi decisa si aplicsta de conducerea unitatii ( de ex: plata cheltuielilor determinate de evacuare, de deplasarea fortelor specializate, intreruperea activitatii, ect.)

 

 1. În cazul unui cutremur:


- Vă rugăm să urmați instrucțiunile persoanei responsabile sau difuzarea de urgență.

 • Pastrati-va calmul, nu intrati in panica, linistiti-i si pe ceilalti. Nu va seperiati de zgomotele din jur. Fiti pregatiti pshic si fizic pentru eventualitatea unor socuri ulterioare primei miscari seismice, asa numitele replici, fara a intra in panica.
 • Preveniti tendintele de a parasi camera, deoarece faza seismica initiala are o durata redusa, astfel incat tocmai faza puternica a miscarii seismice va poate surprinde pe scari, holuri, paliere, in aglomeratie si panica, conducand la accidente grave, nedorite.
 • ATENTIE! Scarile sunt elemente de constructii foarte sensibile la deplasarile deiferentiate ale etajelor si , chiar daca ar rezista, deplasarea persoanelor pe scari sub efectul oscilatiei seismice este extrem de periculoasa.
 • Ramaneti in incapare, departe de ferestrele care se pot sparge si va pot accidenta, protejati-va sub o grinda, toc de usa solid, sub un birou sau masa care sunt suficient de rezistente spre a va feri de caderea unor obiecte, lampi , tencuieli ornamentale, ect. In lipsa unor astfel de posibilitati, va puteti proteja stand la podea langa un perete solid, pe genunchi si coate, cu fata in jos iar cu palmele impreunate va veti proteja capul, ceafa, iar cu antebratele pe lateral capul.
 • In cazul in care sunteti surprinsi de caderea unor tencuieli sau obiecte de mobilier rasturnate, cautati sa va protejati capul si membrele sau sa va asigurati supravietuirea.
 • Ulterior veti cauta sa alarmati prin diferite metode echipele de salvare/interventie de prezenta dumneavoastra.
 • Daca este posibil, inchideti sursele de foc cat puteti de repede, iar daca a luat foc ceva interveniti imediat dupa ce a trecut socul puternic.
 • Nu fugiti pe usa, nu sariti pe fereastra, nu alergati pe scari, evitati aglomeratia, imbulzeala, in incinta exista 3 iesiri de urgenta!
 • Nu alergati in strada!
 • Daca va aflati in afara cladirii, deplasati-va cat mai departe de cladire, feriti-va de tencuieli, caramizi, cosuri, parapete, cornise, geamuri, ornamente care de obicei se pot prabusi.
 • Va rugam sa va indrepati spre terenul de fotbal.
 • Va rugam sa acordati prim ajutor persoanelor ranite.
 1. Instructiuni pentru fumat:
 • In camere , nu se fumeaza, exista detectoare de fum. Declansarea acestor detectoare de fum, din pricina fumului de tigara si fumarea in aceste camere se sanctioneaza cu  000 lei.
 • Fumatul in alt loc, decat in spatiul special amenajat se sanctioneaza cu  000 lei si interzicea definitiva in incinta Motelului Bucharest WEST.
 • Va rugam fumati doar in locurile special amenajate in acest sens.
 • Depunerea in scrumiera a altor deseuri de materiale combustibile, cum sunt hartia, cartonul, texile , este interzisa.
 • Aruncarea la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse este interzisa.
 • Incepand cu 15 Martie 2016, locul special amenajat pentru fumat este Foisorul de lemn, aflat la intrarea in incinta. Locul de fumat este amenajat cu : ladita de nisip, scrumiere de inox, extinctor.
 • La sfarsitul programului de lucru, personalul va verifica fiecare spatiu de fumat ( scrumiera cu picior , ect) pentru depistarea si inlaturarea eventualelor cauze de incediu.
 1. Instructiuni de folosire stingator
 • Se ia stingatorul si se duce in apropierea focului.
 • Se agita de 3-4 ori pentru afanarea prafului.
 • Se scoate agrafa de siguranta de la parghia mobila (superioara) care actioneaza asupra cuiului percutor.
 • Se prinde cu o mana furtunul de refulare si se indreapta spre centrul focului.
 • Cu mana cealalta se apasa scurt parghia mobila care coboara pana se suprapune peste parghia fixa si cuiul percutor perforeaza mebrana. Parghia mobila, dupa perforarea membranei , se lasa libera si revina la pozitia initiala.
 • Dupa aproximativ 5-8 secunde, timp in care se produce presurizarea prafului prin amestecarea cu bioxidul de carbon din butelie, se actioneaza din nou asupra parghiei mobile, care permite iesirea amestecului presurizat, numai cand este apasata.
 • Foarte important! Daca parghia mobila, dupa prima actionare respectiv perforarea membranei, nu este lasat libera cele 5-8 secunde, atunci bioxidul de carbon din butelie iese in atmosfera, nu se mai produce presurizarea prafului si efectiv am ratat functionarea stingatorului.

 

Acest regulament vine în întâmpinarea aşteptărilor turiştilor noştri. În cazul nerespectării uneia sau mai multor restricţii din acest regulament ne rezervăm dreptul de a acţiona conform legii pentru încalcarea proprietăţii private sau a regulilor interne ale acesteia.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim un sejur cât mai plăcut şi relaxant.